PRAVIDLA NOVINY

(předplatné bulletinu internetového obchodu www. berotex .net)

 1. Jarosław Majtczak, podnikající pod jménem PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK se sídlem v Lodži (93-613), ul. Sloupce 221 zapsané v centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedených ministrem pro rozvoj s NIP: 7291832386 a REGON: 471424703, dále jen „poskytovatel služeb“, jsou poskytovány elektronicky e-mailem na pořadí fyzických osob, právnických osob nebo útvarů organizačních organizací bez právní subjektivity, které využívají službu poskytovanou elektronickými prostředky (dále jen „příjemci služby“), bezplatnou službu, dále jen „zpravodaj“, v souladu s podmínkami Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a v rozsahu stanoveném v těchto předpisech.
 2. Zpravodaj je služba, která spočívá v informování příjemců služeb o nabídce produktů poskytovatele služeb, propagačních akcích, soutěžích, událostech a novinkách souvisejících s komerční nabídkou poskytovatele služeb, včetně informací o názorech a tiskových materiálech souvisejících s obchodní činností poskytovatele služeb. . Obsah zpravodaje bude obsahovat informativní text spolu s grafikou (ikony, loga) a odkazy na webové stránky poskytovatele služeb.
 3. Využívání služby Newsletter závisí na tom, zda má zákazník počítač nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet, a na tom, zda má zákazník aktivní e-mailový účet (e-mail).
 4. K aktivaci služby je zapotřebí:

a) dobrovolné poskytnutí e-mailové adresy (e-mailové adresy) příjemce služby ve formuláři na webových stránkách poskytovatele služby nebo během registrace zaškrtnutím příslušného políčka,

b) souhlas se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) poskytnutou ve formě ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb,

C) přijímání těchto předpisů,

d) stisknutím (kliknutím) na tlačítko „Přihlásit se k odběru“

 1. Frekvence zasílání Newsletteru se bude lišit a bude záviset na změnách v komerční nabídce Poskytovatele služeb nebo na výskytu významných událostí souvisejících s jeho podnikáním, avšak taková služba nebude poskytována více než 20krát za měsíc.
 2. Služba Newsletter je poskytována na dobu neurčitou.
 3. Elektronický dopis (e-mail) obsahující Newsletter také obsahuje informace o tom, jak se odhlásit z této služby.
 4. Poskytovatel služeb prohlašuje, že v rámci poskytování služeb popsaných v těchto předpisech je příjemci služeb zakázáno poskytovat a přenášet nelegální obsah.
 5. Příjemce služby, který správně zadal objednávku na poskytování služby Newsletter, prohlašuje, že:

a) má právní způsobilost a že jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce je adresa, kterou má Příjemce služby právo použít v rozsahu nezbytném k poskytnutí služby;

b) souhlasí s přijímáním informací popsaných v bodě 2 těchto předpisů.

 1. Poskytnutí e-mailové adresy (e-mailové adresy) zákazníka ve formě nebo při registraci je nezbytné pro poskytnutí služby Newsletter. Poskytnutí dalších osobních údajů ve formě není nutné a je na uvážení Příjemce služby a jejich zpracování závisí na souhlasu Příjemce služby. Tyto údaje se používají k určení profilu příjemce služby a umožňují přizpůsobení obsahu zpravodaje jeho potřebám. Poskytovatel služby prohlašuje, že v souvislosti s poskytováním této služby kromě elektronické adresy zákazníka nezpracovává žádné další osobní údaje zákazníka související s touto službou.
 2. Příjemce služby má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
 3. Příjemce služby má právo získat informace, zda a v jakém rozsahu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, jakož i informace o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.
 4. Příjemce služby může kdykoli, bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, změnit dříve uvedenou e-mailovou adresu (e-mailovou adresu), na kterou je Newsletter zasílán, nebo rezignovat ze služby Newsletter (odvolat souhlas se získáním informací uvedené v bodě 2 nařízení) kliknutím na odkaz v zápatí každého zpravodaje, zadáním vaší e-mailové adresy (e-mailové adresy) do příslušného pole a následným výběrem možnosti „Odhlásit odběr“ / „Odhlásit se ze služby " knoflík.
 5. Po obdržení prohlášení o odvolání souhlasu a po ukončení poskytování služeb z důvodů uvedených v bodě 23, poskytovatel služeb odstraní e-mailovou adresu zákazníka z jeho přepravní základny.
 6. Stížnosti týkající se poskytování služby Newsletter poskytovatelem služeb lze podávat e-mailem na e-mailovou adresu: shop @ berotex .net.
 7. Podání stížnosti by mělo obsahovat zejména: popis záležitosti, které se stížnost týká, e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) uvedenou při registraci do služby Newsletter a e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) ) nebo korespondenční adresa, na kterou má být zaslána odpověď na stížnost, pokud si příjemce služby přeje obdržet odpověď na stížnost poštou nebo e-mailem na adresu odlišnou od e-mailové adresy (e-mail adresa) zadaná při registraci do služby Newsletter. Poskytovatel služeb by měl rovněž uvést upřednostňovaný způsob informování o způsobu posouzení stížnosti.
 8. Řádně podaná stížnost bude posouzena a odpověď na způsob jejího posouzení bude poskytnuta do čtrnácti dnů ode dne přijetí stížnosti poskytovatelem služby. Příjemce služby bude informován o způsobu posouzení reklamace v souladu s údaji uvedenými v reklamaci. V případě jakýchkoli nedostatků v podané stížnosti požádá poskytovatel služby příjemce služby o jejich doplnění v souladu s údaji o adrese uvedenými v stížnosti.
 9. BEROTEX osobních údajů uživatelů poskytovaných v souvislosti s využíváním služby Newsletter je Jarosław Majtczak, podnikající pod jménem PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK se sídlem v Lodži (93-613), ul. Kolumny 221 , zapsáno do rejstříku centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem pro rozvoj, s NIP: 7291832386 a REGON: 471424703.
 10. Poskytovatel služby zpracovává shromážděné osobní údaje v souladu se zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. Poskytovatel služeb jako správce osobních údajů může na základě písemné smlouvy pověřit jiný subjekt zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 .
 11. Subjekt, kterému poskytovatel služeb svěřil zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, s nímž poskytovatel služby uzavřel příslušnou smlouvu požadovanou výše. recept je FreshMail Sp. z o. o. se sídlem v Krakově (31-406), na ul. Al. 29. listopadu 155 c, s NIP: 6751496393, REGON: 123040091. Účelem pověření dat je umožnit implementaci služby Newsletter, na kterou se vztahují ustanovení těchto nařízení, rozsah přenesených údajů je uveden v bodě 10 nařízení a zamýšlené datum přenosu dat zahrnuje období poskytování služby Newsletter poskytovatelem služby pro klienta.
 12. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu předpisů. Uživatelé služeb budou informováni o obsahu změn předpisů jejich umístěním na webové stránce www. berotex .net zprávy o změnách předpisů, obsahující seznam změn předpisů a udržující tyto informace na výše uvedených webové stránky po dobu nejméně čtrnácti po sobě následujících kalendářních dnů. Příjemce služby bude dodatečně informován o změně Pravidel zasláním prostřednictvím Newsletteru a na e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) uvedenou při registraci, informace obsahující seznam změn Pravidel. Informace o změně nařízení se uskuteční nejpozději čtrnáct kalendářních dnů před zavedením pozměněných předpisů.
 13. Změny nařízení vstupují v platnost dnem poskytnutým s informacemi o jeho změně, nejdříve však po uplynutí čtrnácti kalendářních dnů od okamžiku informování o změnách nařízení s tím, že pozměněné předpisy budou závazné pro Příjemce služby, pokud nebude přijat nový obsah. Z Pravidel nebude do čtrnácti dnů od data obdržení informace o jeho změně deklarovat svoji rezignaci ve službě Newsletter.
 14. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli přestat poskytovat služby popsané v bodě 2.
  Poskytovatel služby bude informovat Příjemce služby o záměru ukončit poskytování služeb nejméně čtrnáct dní předem zasláním příslušného oznámení v této věci prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služby při uzavření smlouvy . Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně zastavit poskytování služby, pokud je to nutné z technických důvodů (údržba, úprava nebo oprava systému).
 15. Tato nařízení jsou k dispozici zdarma na adrese berotex .net ve formě, která umožňuje získávání, přehrávání a zaznamenávání obsahu těchto předpisů pomocí systému ICT používaného příjemcem služby. Konsolidace, ochrana a sdílení obsahu smlouvy týkající se služby Newsletter probíhá zasláním Příjemce služby na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace obsahu uzavřené smlouvy.
 16. Poskytovatel služby doporučuje přečíst si Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies na webových stránkách provozovaných společností PPHU „ BEROTEX “ JAROSŁAW MAJTCZAK se sídlem v Lodži, které jsou k dispozici na webových stránkách: www. berotex .net.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject