Záruka. Stížnost. Vrátí. Mimosoudní řešení sporů.

Záruka.

V rozsahu, v němž se na zboží zakoupené od prodávajícího vztahuje záruka výrobce, dovozce nebo prodávajícího, jejíž rozsah potvrzuje záruční list vydaný kupujícímu spolu s dodaným Zbožím, může kupující bez ohledu na jiná práva nahlásit během záruční doby emitentovi záručního dokladu reklamaci týkající se vady zakoupeného zboží.

Stížnost.

V souladu s pravidly stanovenými v § 8 Řádu internetového obchodu má kupující právo podat u prodávajícího reklamaci v souvislosti s prohlášením o nedoručování nebo prodlení s dodáním objednaného Zboží nebo v případě jiné akce související s jednáním prodávajícího nebo užíváním Obchodu kupujícím.

Kromě výše uvedeného odpovídá prodávající v souladu s pravidly stanovenými v § 8 Řádu internetového obchodu spotřebiteli za fyzické a právní vady prodaného zboží.

Prodávající považuje za řádně podané reklamace pouze ve lhůtě uvedené výše v Řádu a řešení reklamace informuje kupujícího dopisem na jeho poštovní adresu nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Vrátí.

V souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Zákonný věstník ze dne 24. června 2014) Kupující, který je rovněž spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udílně do 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

a) za smlouvu, při jejímž plnění prodávající zboží vydává, s tím, že je povinen převést své vlastnictví , z nabytí Zboží spotřebitelem nebo třetí osobou, kterou určí jinak než dopravcem, a v případě smlouvy, která:

I. zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v šaržích nebo v částech - z převzetí poslední položky, šarže nebo části,

II. spočívá v pravidelném dodávání Zboží po omezenou dobu od převzetí prvního zboží;

b u jiných zakázek ode dne uzavření smlouvy.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prohlášením o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzorem je příloha 1 nařízení, zasláním po vyplnění na e-mailovou adresu: shop@berotex.net nebo poštovní adresu: P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Sloupce 221, 93-613 Lodž. Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje zaslat prohlášení před uplynutím jeho platnosti.

Spotřebitel je povinen vrátit Zboží prodávajícímu nebo ho neprodleně převést na osobu oprávněnou prodávajícím k vyzvednutí, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro splnění lhůty postačuje vrátit Zboží před jeho uplynutím. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.

Pamatujte:

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud jde o smlouvy uvedené v článku 38 zákona o právech spotřebitelů, a zejména o smlouvách:

- ve kterém je předmětem služby předmět, který se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;

- ve kterém je předmětem služby předmět dodávaný v zapečetěném obalu, který nelze vrátit po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání.

Mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky.

Spotřebitel má možnost využít mimosoudního postupu řešení sporů a zabývat se stížnostmi a nápravou m.in. u Stálého spotřebitelského rozhodčího soudu u příslušného zemského inspektora obchodní inspekce (subjekt jednající v rámci tzv. alternativního řešení sporů (systém alternativních sporů). Informace o přístupu k výše uvedeným postupůma postupům řešení sporů před výše uvedeným orgánem naleznete na následující adrese: www.uokik.gov.pl, nakartě Řešení spotřebitelských sporů.

Spotřebitel má rovněž možnost podat elektronickou a bezplatnou žádost o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy o prodeji nebo poskytování služeb on-line uzavřené mezi spotřebitelem žijícím v Evropské unii a obchodníkem usazeným v Evropské unii prostřednictvím elektronického formuláře pro podávání stížností zpřístupněného na on-line platformě provozované Evropskou komisí (tzv. Platforma pro řešení sporůonline). Platforma pro řešení sporů on-line je nástrojem pro komunikaci a výměnu korespondence mezi stranami a subjektem pro řešení sporů (subjekt alternativního řešení sporů), zdrojem obecných informací o mimosoudním urovnávání sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, jakož i databází stávajících subjektů alternativního řešení sporů v Evropské unii, jejich pravomocí a provozních zásad. Přístup k platformě ODR a výše uvedené informace naleznete na následující adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma pro řešení sporů on-line a subjekty působící v rámci takzvaného systému alternativního řešení sporů se nesnažují a nesmí usilovat o nahrazení soudního řízení nebo o zbavení spotřebitelů a obchodníků jejich práva domáhá se nápravy u příslušných běžných soudů.

Příloze

Vzor

prohlášení o odstoupení od smlouvy

(město, datum)

Jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Číslo objednávky:

Datum uzavření smlouvy /přijetí (*):

P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK

ul. Sloupy 221, 93-613 Lodž

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Já/My (*) .................. ..................... i tímto informovat/informovat (*) o mém/našem(*)odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek/smlouvy o dodání následujícího zboží/smlouvy oposkytnutí následující služby (*):

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz**:

Majitel účtu:

Podpisy spotřebitelů*

* Smazat podle potřeby

** Pokud se liší od bankovního účtu, ze kterého byla platba provedena.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject